Logo Gmina Rościszewo

News

News zdjęcie id 324

INFORMACJA dotycząca szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2019 roku

25.07.2019

INFORMACJA

dotycząca szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą  w 2019 roku

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w „siódmym okresie raportowania” (okres 07)  tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, suszy rolniczej na terenie Gminy Rościszewo, Wójt Gminy Rościszewo informuje o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód.

Zgodnie z informacją z Krajowego Systemu Monitoringu Suszy dla terenu Gminy Rościszewo zagrożenie suszą występuje na glebach:

  • kategorii I (grunty klas V i VI) w zakresie upraw zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych

Wzór wniosku o szacowanie szkód jest dostępny w Urzędzie Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo pok. 5 – sala informacyjna (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rościszewie pod adresem: www.rosciszewo.pl., oraz Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.rosciszewo.bip.org.pl

Do wniosku należy dołączyć:

  • Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
  • Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w pokoju
nr 6 (parter) Urzędu Gminy w Rościszewie w godzinach pracy Urzędu do dnia 5 sierpnia 2019 roku.

Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy- w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2019. Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta hodowane w gospodarstwie w 2019 r. Dane muszą być zgodne z danymi posiadanymi przez ARiMR.

Informuję, iż szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy, z których plony nie zostały zebrane.

Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków, mogą Państwo zostać wezwani do ich uzupełnienia lub może nastąpić odmowa procesowania wniosku.

          Wójt

/-/ Jan Sugajski

Do pobrania:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Jan Sugajski</strong></p>

Jan Sugajski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo
tel.: 24 276-40-76
fax: 24 276-42-01
e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.